Zpětný pronájem nemovitosti

Zpětný pronájem nemovitosti je řešením pro ty klienty, kteří nechtějí přijít o svou nemovitost, jelikož se dočasně dostali do složité životní situace. S tímto řešením můžete stále užívat svou nemovitost, a přitom ji ochránit před věřiteli. Nemusíte dokládat žádné příjmy, můžete mít exekuce, záznamy v bankovním i nebankovním registru a ani věk není překážkou! Dokážeme rychle vyplatit veškeré dluhy související s nemovitostí, což jsou obvykle již hrozící dražby, nařízené exekuce, zástavy, případně jakékoliv další právní vady. Zpětný pronájem nebo i zpětný leasing nemovitosti funguje jednoduchým způsobem. Klient na základě kupní smlouvy převede na společnost vlastnická práva k nemovitosti. Společnost poté obratem vyplatí klientovi dohodnutou kupní cenu. Společnost s klientem současně uzavírá nájemní smlouvu a dohodu o právu zpětné koupě, na základě, které je klient okamžitě oprávněn užívat dále nemovitost. Po uplynutí doby nájmu, nebo kdykoliv během nájmu může klient nemovitost odkoupit zpět za pevně stanovenou cenu.

Zavoláme vám

Klientovi zůstane nemovitost v užívání.

Nemovitost je vždy pojištěná.

Na listu vlastníka se neobjeví žádná další exekuce.

Kdy zvolit zpětný pronájem nemovitosti?

Výkup a zpětný odkup nemovitosti

Vaši nemovitost odkoupíme až za 100 % hodnoty stanovené znaleckým posudkem! Zálohu předmětnou nemovitost jsme schopni poskytnout již do 24 hodin! Z ceny vám uhradíme veškeré dluhy, které potřebujete zaplatit. Zbývající část poukážeme přímo vám. Nemovitost vám zpětně pronajmeme na dobu až 15 let. Během této doby budete platit dohodnutý nájem a obvyklým způsobem užívat předmětnou nemovitost. Tímto získáváte čas na vylepšení vaší životní a finanční situace, na odvrácení hrozící dražby z důvodu nařízené exekuce, která by postihla vaši nemovitost. Po uplynutí doby nájmu, nebo kdykoliv během řádného placení nájmu můžete nemovitost odkoupit zpět, za pevně stanovenou cenu. Cena zpětného odkupu je stanovena dopředu, již při převodu vlastnických práv na společnost! Vaše právo na zpětný odkup je zajištěno smlouvou a zároveň může být zapsáno i v katastru nemovitostí. V nájmu může být zahrnuta nejen částka za užívání nemovitosti, ale také daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, a především záloha na budoucí kupní cenu, která je rozvržena tak, aby po uplynutí doby nájmu byl zpětný převod na klienta bezplatný. Klient si dále hradí zálohy na služby spojené s užíváním nemovitosti, jako je záloha na elektřinu, vodu, teplo atd.

Proč využít zpětný pronájem nemovitosti?

Snadný přístup k financím

Majitelé nemovitostí se tak snaží využít finance alokované ve vlastnictví nemovitostí do investic na svůj rozvoj nebo nové akvizice.

Rychlé vyřízení

Vše řešíme bezodkladně během několika dnů

Jste v tíživé finanční situaci? Kontaktujte nás!

Volejte +420 608 606 866 nebo napište na info@tipfinance.cz.

Volejte +420 608 606 866 nebo nás kontaktujte online přes:

Základní informace

Obchodní firma: TipFinance.cz s. r. o.

Sídlo: Na Výsluní 1307, 277 11 Neratovice

Identifikační číslo: 06655645

Spisová značka: C 286363 vedená u Městského soudu v Praze

Nezávazně nás kontaktujte:

Zavoláme vám