Potřebujete rychle poradit? Zavolejte, nebo napište:

+420 608 606 866, pomoc@tipfinance.cz

Zánik společného jmění manželů dohodou – věci nemovité

Publikováno 05. 04. 2024, Zdeněk Koliandr


‼️ Tohle je varování!
▶️ Navazuji na příspěvek z 10. února na instagramu, ve kterém jsem upozorňoval na nutnost, podat po rozvodu na katastrální úřad dohodu o vypořádání majetkových poměrů. Jakmile dohodu na katastr nemovitostí nepodáte, neví o tom, že manželství zaniklo.
❓ No a co se nestalo? Spíš stalo?
🏠 V dohodě o vypořádání majetkových poměrů si poměry týkající se nemovitých věcí manželé upravili tak, že manželka nabude do svého výlučného vlastnictví ideální ¼ a manžel ideální ¾ nemovitých věcí.
📍 Vzhledem k tomu, že dohodu je nutné zapsat do katastru nemovitostí do tří let od zániku společného jmění (manželství), což se zde nestalo, řídí se soud a také i exekutor zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ), ust. § 741 odst. b), který říká, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné!
📍 Tudíž bývalá manželka se stala vlastníkem ne ¼, ale po 3 letech ½ nemovitosti.
☝️ Vzhledem k tomu, že dluh vznikl právě až 3 roky po rozvodu, vydal exekuční soud pověření soudního exekutora, který zahájil exekuci právě i na podíl ½ nemovitosti.
❗ Poučení: jakmile máte v ruce rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, upalujte s ním na katastr... 🚀
.
 #realitnispekulace