Potřebujete rychle poradit? Zavolejte, nebo napište:

+420 608 606 866, pomoc@tipfinance.cz

Kolik máme vlastně lhůt pro vyřízení? 20, 30 nebo 60 dnů?

Publikováno 07. 04. 2022, Zdeněk Koliandr


📝 Jaké jsou vlastně ty lhůty pro vyřízení?
🔎 Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
✅ Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů po odeslání informace osobám, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout.
❗ Dbejte na to, že lhůta 20 dnů začíná běžet až od této zaslané notifikace účastníků! Nikoli od podání návrhu na zahájení vkladového řízení, což mnozí stále zaměňují...
✅ Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu.
.
#realitnispekulace