Potřebujete rychle poradit? Zavolejte, nebo napište:

+420 608 606 866, pomoc@tipfinance.cz

Dražba nemovitosti v exekuci

Publikováno 05. 04. 2024, Zdeněk Koliandr


🏠 Exekuce nemovitosti je proces, při kterém věřitel požaduje uspokojení své pohledávky prostřednictvím prodeje nemovitosti dlužníka.
🔸 Pro zahájení exekuce je nezbytný exekuční titul, což je dokument potvrzující existenci pohledávky, typicky soudní rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo notářský zápis.
🔸 Následně věřitel podává u soudního exekutora exekuční návrh, kterým žádá o zahájení exekučního řízení. Pokud soud shledá návrh oprávněným, pověří exekutora vedením exekuce.
📍 Jednou z možností provedení exekuce je příkaz k prodeji nemovitosti. Exekuce se vztahuje na nemovitou věc se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně vybavení.
❗ Po vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti má dlužník zákaz provádět jakékoli majetkové změny s nemovitostí, jako je převod vlastnictví nebo zatížení břemenem.
📍 Příkaz je kromě dlužníka zaslán i jeho manželovi/manželce, oprávněným osobám, katastrálnímu úřadu a případně i dalším osobám, které mají k nemovitosti právo (například předkupní právo, věcné právo nebo výhradu zpětného odkupu), a také finančnímu a obecnímu úřadu v místě, kde se nemovitost nachází a kde má dlužník trvalé bydliště.
.
#realitnispekulace